Prov- och portfolioschema, åk 7

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6          
7       Friluftsdag   
8 S P O R T L O V
9          
10          
11          
12          
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15          
16          
17          
18 Sista april - lov Första maj       
19       Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20           
21          
22          
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
29 januari 2018