Prov- och portfolioschema, åk 8

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6  Isdag 8AB
(vinterutbildning)
  Isdag 8CD
(vinterutbildning)
     
7       Vinterfriluftsdag   
8 S P O R T L O V
9     Bi: Prov 
(Ylvas grupper) 
   
10          
11     Ma: Prov     
12      P R A O - v e c k a
13          
14     SO: Prov i geografi      
15 P Å S K L O V
16 Annandag påsk        
17          
18 Första maj        
19          
20       Ma: Prov     
21     SO: Prov i religionskunskap  Kr. Him. lov  Kr. Him. lov
22          
23 Lovdag Sveriges nationaldag       Avslutning  
20 april 2017