Kursmål och kunskapskrav, åk 9

 

Bild

Arbetsområden 2016-2017

Konsthistoria del 1

Konsthistoria del 2

Konsthistoria del 3 och 4

 

Engelska

Planering för 9C ve 33-37: Music and Politics

Planering för 9C ve 33-37: Music and Politics - Assignment

Delkurs ve 3-10: Literature Circle

 

Enhetstid

Beskrivning av enhetstidens innehåll 

 

Franska

Sepands franskblogg 

 

Idrott och hälsa

Arbetsområde ht-16: Orientering 

 

Hem- och konsumentkunskap

Delkurs 1, ht-16:  Konsumentekonomi

Delkurs 2, ht-16:  En hållbarutveckling  för din hälsa, ekonomi och miljö

 

Matematik

Delkurs 1: Talulppfattning och tals användning

Delkurs 2: Algebra

Delkurs 3: Geometri 

Delkurs 4: Samband och förändring

Delkurs 5: Sannolikhet och statistik

 

Musik

Klassisk musikhistoria - översikt

Klassisk musikhistoria - länk till "häftet"

Klassisk musikhistoria del 1 

Klassisk musikhistoria del 2

Klassisk musikhistoria del 3

 

NO och teknik

Mall för dokumentation (labrapport)

Biologi ht-16: Kropp och hälsa - Nervsystemet

Fysik ht-16: Energi

Teknik ht-16: Ägglandaren

Fysik vt-17: Atom- och kärnfysik

Fysik vt-17: Atom- och kärnfysik - Blooms taxonomi

Teknik vt-17: Elektronik

Teknik vt-17: Elektronikens utveckling - teoriuppgift

 

Slöjd

Textilslöjd: Tema Film och TV-serier 

 

SO

Samhällskunskap ht-16: Mänskliga rättigheter och media

Samhällskunskap ht-16: Mänskliga rättigheter - Blooms taxonomi 

Geografi 2016-2017: Hållbar utveckling och energikällor

Historia 2016-2017: Världskrigens århundrade

Religionskunskap 2016-2017: Nyandlighet och etik

 

Spanska

 

Svenska och sva

Jagporträtt ht-16

 

Tyska

 

14 mars 2017