Prov- och portfolioschema, åk 9

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
34          
35          
36          
37          
38          Bi: Prov för Sadias och Marias grupper
39       Fy: Prov för Mohameds och Eskils grupper Orienteringsdag Studiedag 
40          
41          
42    SO 9B, 9C: Prov i samhällskunskap  Hkk 9A: Prov på konsumentekonomi
SO 9D: Prov i samhällskunskap
 SO 9A: Prov i samhällskunskap

 Hkk 9B: Prov på konsumentekonomi
Ke: Prov

43       Ma: Prov 1   
44 H Ö S T L O V
45          
46      SO: 9D deltest 1 SO: 9C deltest 1   
47     Hkk 9A: Portfolio-uppgift klar
Fy: Prov på Atom- och kärnfysik
  Hkk 9B: Portfolio-uppgift klar 
48          
49        Ma: Prov 2,del 1 ("rutinuppgifter") Bi: Prov för Sadias och Marias grupepr 
50 SO: Prov 9A   SO: Prov 9BCD
Ma: Prov 2,del 2 (problemlösning) 
     
51       Julavslutning   
29 november 2017