Prov- och portfolioschema, åk 9

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6        SO: Prov för 9BD-
Efterkrigstiden
 SO: Prov för 9AC-
Efterkrigstiden
7       Fy: Prov på Energi Friluftsdag  
8 S P O R T L O V
9          
10          
11   Sv: Nat. prov   Hkk: Prov för 9D  Sv: Nat. prov    Hkk: Prov för 9C
12          
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15     NO: Nat. prov      
16     SO: Nat. prov      SO: Nat. prov 
17   En: Nat. prov     En: Nat. prov    Fy: Prov
18 Sista april - lov Första maj  NP språk: Läsförståelse    NP språk
Skriva
19 Ma: Nat. prov    Ma: Nat. prov   Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20      NP språk: Hörförståelse      
21          
22          
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
29 januari 2018