Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Gunilla Borgenvall

018 - 727 62 06
e-post

Skolsköterska
 

Katarina Lundvall

018 - 727 62 03
e-post

Skolpsykolog
 

Leif Huldén

018 - 727 62 05
e-post

Skolkurator
 

Agneta Matej

e-post

Speciallärare
Mentor 9B
 

Maria Perols

e-post

Speciallärare

 

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Enhetsledare ae 7
 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

28 augusti 2016