Lärarna i ae 8


Ann-Marie Hed

e-post
Svenska som
andraspråk
Mentor FBK7-9
 

Cecilia Sundgren

e-post
SO, Hem- och
konsumentkunskap
Ridprofil
Mentor 9D

Christer Johansson

e-post

Trä- och metallslöjd
Mentor 9D
 

Christian Ekholm

e-post
SO, svenska
Mentor 9A
Enhetsledare ae 9
 

Emma Eriksson

e-post

Musik och
musikprofilen
 

Emma Strandberg

e-post

Svenska, sva
Mentor FBK7-9
 

Josefine Monaco

e-post

Matematik,idrott 
Mentor 8B
 

Karolina Nilsson

e-post

Idrott, idrottsprofil
Mentor 8A
 

Lotta Svedberg

e-post
Svenska, engelska
Mentor 7C
Utvecklingsledare
 

Mohamed Mannoun

e-post
NO, matematik
Science-profil
Mentor 8C
 

Sepand Doroudian

e-post

Svenska, franska
Mentor 8B
 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Ylva Bellbring

e-post

Matematik, NO

  

13 mars 2017