SCIENCE

”Undervisningen i naturvetenskapliga  ämnen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga  sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.”  LGR 11

 

Syfte

Genom  undervisningen i scienceprofilen ges eleverna förutsättningar att utveckla sin  förmåga att:

  • Använda  kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta  ställning.
  • Genomföra  systematiska naturvetenskapliga undersökningar.
  • Använda  naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
  • Identifiera  problem och behov och utarbeta förslag på lösningar.

 

Mål

Målet  med scienceprofilen är att varje elev:

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga och  tekniska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett  kreativt sätt.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och  tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god  miljö och en hållbar utveckling.
  • Succesivt utövar ett allt större inflytande över sin  utbildning och sitt arbetssätt.

 

Arbetssätt

Inom scienceprofilen ges eleverna tillfälle att fördjupa sina  kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Arbetsområdena är kopplade  till det Centrala Innehållet för dessa ämnen. Eleverna arbetar med olika  ämnesöverskridande projekt som de själva är med och planerar. Genom detta  arbetssätt ges eleverna möjlighet att bygga upp sina kunskaper så att de i  årskurs nio själva kan planera och genomföra sina projekt med stöd av läraren.  Undervisningen begränsas inte till skolans lokaler utan bedrivs också i naturen  och i kontakt med universitetet, näringslivet och olika föreningar.

 

Tomas Stenback

e-post
Matematik, NO
Science-profil
Mentor 6B
 

Tomas Wilhelmsson

e-post
Matematik, NO
Scienceprofil
Mentor 7D
 

Micke Hamström

e-post
SO, svenska
Science-profil
Mentor 8C
 


Luftballongsbygge på Scienceprofilen

Luftballongbygge på Science

Under några veckor har eleverna på scienceprofilen försökt att bygga luftballonger. De började med att diskutera hur en luftballong ser ut och hur alla delar måste se ut för att den ska få rätt form. Sen ritade de en mall och började klippa ut de olika delarna i silkespapper. Det var svårt att få ihop alla delar men till sist hade vi flera ballonger som var färdiga att testa.

Eleverna värmde upp luften i ballongen med en varmluftspistol så att den nästan lyfte, sen la de en bomullstuss doppad i t-röd i luftballongens korg och tände på. Ballongerna steg vackert mot himlen, men eleverna tyckte det var ännu mer spännande när ballongerna fattade eld och blev till en brinnande eldboll!

7 september 2017