Prov- och portfolioschema, åk 6

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6   Sv, sva: Nat. prov     Sv, sva: Nat. prov   
7        Friluftsdag  
8 S P O R T L O V
9        Ma: Prov 6B   Ma: Prov 6ACD
10          
11          
12          
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15   Ma: Nat. prov     Ma: Nat. prov     
16          
17          
18 Sista april - lov Första maj  En: Nat. prov       En: Nat. prov  
19       Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20           
21          
22          
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
29 januari 2018