Prov- och portfolioschema, åk 7

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6          
7       Friluftsdag   
8 S P O R T L O V
9          
10     Ma: Prov Geometri     
11          
12          
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15          
16          
17          
18 Sista april - lov Första maj  Ma: Prov 4, del 1 (Samband)     
19    Ma: Prov 4,del 2,
 7BCE
Ma: Prov 4, del 2,
7AD
Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20           
21          
22          
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
23 april 2018