Prov- och portfolioschema, åk 8

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5     Test på Algebra     
6   8AB på Naturskolan       
7   8CD på Naturskolan    Friluftsdag   
8 S P O R T L O V
9          
10          
11       Fy: Prov på optik   
12   Ma: Prov 8AB
(algebra och ekvationer)
    Ma: Prov 8CD
(algebra och ekvationer)
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15          
16          
17          
18 Sista april - lov Första maj       
19       Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20           
21   Ma: Prov 8AB
(geometri och taluppfattning)
    Ma: Prov 8CD
(geometri och taluppfattning)
22          
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
8 mars 2018