Kursmål och kunskapskrav, åk 9

 

Bild

Arbetsområden 2015-2016 (åk 4-9) (PDF, 47 KB)

Konsthistoria del 1 (PDF, 2 MB)

Konsthistoria del 2 (PDF, 3 MB)

Konsthistoria del 3 och 4 (PDF, 4 MB)

 

Engelska

Planering ve 35-38: Music and politics (PDF, 234 KB)

Planering ve 3-7, Lottas grupp (9B): South Africa (PDF, 170 KB)

 

Enhetstid

Planering början av vt-16: HBTQ (PDF, 132 KB)

Källkritik - vad är det? (PDF, 32 KB)

Källkritik - grunderna (PDF, 267 KB)

Källkritik - Blooms taxonomi (PDF, 66 KB)

 

Franska

 

Idrott och hälsa

Planering vecka 2-13 för 9C (Marinas grupp) (PDF, 114 KB) 

 

Hem- och konsumentkunskap

Delkurs 1 ht-15: Hållbar utveckling (PDF, 123 KB)

Delkurs 2 ht-15: Att undvika "skuldfällan" och påverka "sparandet" (PDF, 136 KB)

Delkurs 3 ht-15: Mina skyldigheter och rättigheter som konsument (PDF, 114 KB)

Delkurs 1 vt-16: Att undvika "skuldfällan" och påverka "sparandet" (PDF, 136 KB)

Delkurs 2 vt-16: Mina skyldigheter och rättigheter som konsument (PDF, 115 KB)

Delkurs 3 vt-16: En hållbar utveckling för din hälsa, ekonomi och miljö (PDF, 125 KB)

 

Matematik

Delkurs 3-4:Geometri, samband och förändring (PDF, 193 KB) 

Planering ve 3-10 (PDF, 257 KB)

 

Musik

Klassisk musikhistoria - översikt (PDF, 586 KB)

Klassisk musikhistoria - del 1 (PDF, 1 MB)

Klassisk musikhistoria - del 2 (PDF, 2 MB)

Klassisk musikhistoria - del 3 (PDF, 1 MB)

Klassisk musikhistoria - häfte (PDF, 701 KB)

Låtar att lyssna på (PDF, 86 KB)

Den klassiska musikens uppgång och fall - hemuppgift (PDF, 84 KB)

 

NO och teknik

Mall för dokumentation (labrapport) (PDF, 15 KB)

Biologi ht-15: Sex och relationer (PDF, 42 KB)

Fysik ht-15: Energi (PDF, 19 KB)

Teknik ht-15: Ägglandaren (PDF, 36 KB)

Fysik vt-16: Atom- och kärnfysik (PDF, 45 KB)

Teknik vt-16: Elektronik (PDF, 38 KB)

Teknik vt-16: Elektronik - teoriuppgift (PDF, 27 KB)

 

Slöjd

 

SO

Geografi: Hållbar utveckling och energikällor (PDF, 64 KB)

Historia: Världskrigens århundrade (PDF, 69 KB)

Religionskunskap: Hinduism och buddhism (PDF, 60 KB)

Religionskunskap: Nyandlighet och etik (PDF, 62 KB)

Samhällskunskap: Mänskliga rättigheter och media (PDF, 71 KB)

 

Spanska

 

Svenska och svenska som andraspråk (sva)

Jagporträtt ht-15 (PDF, 242 KB)

Planering ve 5-7: Konflikter i världen - skrivuppgift (PDF, 242 KB)

 

Tyska

Portfoliouppgift ve 35-38: Personporträtt (PDF, 109 KB)

Planering ve 39-43: Schule, Beruf, Zukunft (PDF, 132 KB)

Planering ve 46-02: Die Reise (PDF, 252 KB)

 

3 maj 2016