Kursmål och kunskapskrav, åk 9

 

Bild

Arbetsområden 2016-2017 (PDF, 46 KB)

Konsthistoria del 1 (PDF, 2 MB)

Konsthistoria del 2 (PDF, 3 MB)

Konsthistoria del 3 och 4 (PDF, 4 MB)

 

Engelska

Planering för 9C ve 33-37: Music and Politics (PDF, 245 KB)

Planering för 9C ve 33-37: Music and Politics - Assignment (PDF, 259 KB)

Delkurs ve 3-10: Literature Circle (PDF, 156 KB)

 

Enhetstid

Beskrivning av enhetstidens innehåll (PDF, 69 KB) 

 

Franska

Sepands franskblogg 

 

Idrott och hälsa

Arbetsområde ht-16: Orientering (PDF, 78 KB) 

 

Hem- och konsumentkunskap

Delkurs 1, ht-16:  Konsumentekonomi (PDF, 57 KB)

Delkurs 2, ht-16:  En hållbarutveckling  för din hälsa, ekonomi och miljö (PDF, 109 KB)

 

Matematik

Delkurs 1: Talulppfattning och tals användning (PDF, 53 KB)

Delkurs 2: Algebra (PDF, 54 KB)

Delkurs 3: Geometri (PDF, 53 KB) 

Delkurs 4: Samband och förändring (PDF, 53 KB)

Delkurs 5: Sannolikhet och statistik (PDF, 54 KB)

 

Musik

Klassisk musikhistoria - översikt (PDF, 544 KB)

Klassisk musikhistoria - länk till "häftet"

Klassisk musikhistoria del 1 (PDF, 1 MB) 

Klassisk musikhistoria del 2 (PDF, 2 MB)

Klassisk musikhistoria del 3 (PDF, 899 KB)

 

NO och teknik

Mall för dokumentation (labrapport) (PDF, 15 KB)

Biologi ht-16: Kropp och hälsa - Nervsystemet (PDF, 14 KB)

Fysik ht-16: Energi (PDF, 19 KB)

Teknik ht-16: Ägglandaren (PDF, 36 KB)

Fysik vt-17: Atom- och kärnfysik (PDF, 45 KB)

Fysik vt-17: Atom- och kärnfysik - Blooms taxonomi (PDF, 75 KB)

Teknik vt-17: Elektronik (PDF, 38 KB)

Teknik vt-17: Elektronikens utveckling - teoriuppgift (PDF, 57 KB)

 

Slöjd

Textilslöjd: Tema Film och TV-serier (PDF, 124 KB) 

 

SO

Samhällskunskap ht-16: Mänskliga rättigheter och media (PDF, 70 KB)

Samhällskunskap ht-16: Mänskliga rättigheter - Blooms taxonomi (PDF, 49 KB) 

Geografi 2016-2017: Hållbar utveckling och energikällor (PDF, 65 KB)

Historia 2016-2017: Världskrigens århundrade (PDF, 69 KB)

Religionskunskap 2016-2017: Nyandlighet och etik (PDF, 64 KB)

 

Spanska

 

Svenska och sva

Jagporträtt ht-16 (PDF, 268 KB)

 

Tyska

 

14 mars 2017