Kursmål och kunskapskrav, åk 8

 

Bild

Arbetsområden 2016-2017 (PDF, 46 KB) 

 

Engelska

Delkurs 1 ve 34-40: Friends (PDF, 189 KB) 

 

Enhetstid

Etik och moral, ht-16 (PDF, 245 KB)

Rösträtt för kvinnor, vt-17 (PDF, 178 KB)

 

Franska

Sepands franskblogg 

 

Idrott och hälsa

Arbetsområde ht-16: Orientering (PDF, 78 KB) 

Planering för 8B vecka 45-51 (PDF, 106 KB)

Planering för 8B vt-17 (PDF, 144 KB)

Dansuppgift vt-17 (PDF, 417 KB)

 

Matematik

Delkurs 1: Bråk och procent (kap. 1) (PDF, 54 KB)

Delkurs 2: Bråk och potenser (kap. 2) (PDF, 54 KB)

Delkurs 3: Algebra och mönster (PDF, 54 KB)

Delkurs 4: Geometri (PDF, 53 KB)

 

Musik

Skapa musik på iPad (PDF, 1 MB) 

Musik i film och dataspel: Kursupplägg och bedömning (PDF, 400 KB)

Musik i film och dataspel: Analys av filmmusik (PDF, 915 KB)

Musik i film och dataspel: Analys av musik i TV- och dataspel (PDF, 631 KB)

Musik i film eller dataspel: Hemuppgift (PDF, 27 KB)

 

NO och teknik

Mall för dokumentation (labrapport) (PDF, 15 KB)

Biologi ht-16: Ekologi och ekosystem (PDF, 74 KB)

Kemi ht-16: Kolets kemi (PDF, 38 KB)

Kemi ht-16, Ylvas grupp: Organisk kemi - uppgifter (PDF, 55 KB)

Biologi vt-17, Ylvas grupp: Ekologi och miljö, del 1 (PDF, 30 KB)

 

Slöjd

Textilslöjd: Tema Musik (PDF, 99 KB)

 

SO

Historia ht-16: Revolutionernas tidsålder (PDF, 29 KB)

Samhällskunskap vt-17: Så styrs Sverige (PDF, 105 KB)

Geografi vt-17: Klimat, klimatzoner och befolkning (PDF, 202 KB)

Religion vt-17: Kristendomen i världen (PDF, 1 MB)

 

Spanska

 

Svenska och svenska som andraspråk (sva)

Jagporträtt ht-16 (PDF, 228 KB)

Litteraturcirkel ve 41-48: Tema Kärlek (PDF, 161 KB)

Delkurs vt-17: Dialekter (PDF, 979 KB)

 

Tyska

 

23 augusti 2017