Prov- och portfolioschema, åk 9

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
2   Terminsstart      
3          
4          
5          
6        SO: Prov för 9BD-
Efterkrigstiden
 SO: Prov för 9AC-
Efterkrigstiden
7       Fy: Prov på Energi Friluftsdag  
8 S P O R T L O V
9          
10     Ma: 9A prov 3 del 1 Ma: 9BCD prov 3 del 1 Ma: prov 3 del 2 
11   Sv: Nat. prov   Hkk: Prov för 9D  Sv: Nat. prov    Hkk: Prov för 9C
12          
13  Långfredagen        
14 P Å S K L O V
15     NO: Nat. prov      
16     SO: Nat. prov      SO: Nat. prov 
17   En: Nat. prov     En: Nat. prov    Fy: Prov
18 Sista april - lov Första maj  NP språk: Läsförståelse    NP språk
Skriva
19 Ma: Nat. prov    Ma: Nat. prov   Kr. Him. lov   Kr. Him. lov  
20    SO: Prov på islam  NP språk:
Hörförståelse  
Bl: Prov 9C
 Bl: Prov 9AB grp2  Bl: Prov 9AB grp1 och 9D
21          
22      S H O W - v e c k a
23     Sveriges nationaldag    
24   Avslutning        
14 maj 2018