Lärarna i ae 6


Alexander Garcia

e-post
Idrott, spanska
Mentor 6A
Enhetsledare ae 6
 

Annika Olarsbo

e-post

Svenska som
andraspråk
Mentor FBK

Arash Samaditari

e-post

Musik
Trä- och metallslöjd
  

Ayham Efara

e-post

Elevassistent

 

Cristian Marrero Ericson

e-post

Spanska, idrott
Mentor 6D

Liselott Söder

e-post

Franska, engelska
svenska
Mentor 6C

Marie Eriksson

e-post

Svenska, SO
Mentor 6A
Tjänstledig vt-20

Micke Hamström

e-post
SO
Science-profil
Mentor 6C
 

Olof Rönnblom

e-post

Svenska, SO
Mentor 6B
 

Oscar Kindlund

e-post

Tränare i
fotbollsprofilen
  

Sadia Khalili

e-post

Matematik, NO
Mentor 6B 
 

Shawn Fazlali

e-post

Lärarassistent

 

Sepand Doroudian

e-post

Svenska, sva, franska

 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Ulrika Karlsson

e-post

Svenska, engelska
Mentor 6D
 

Uppdaterad: