Lärarna i ae 8


Alexander Garcia

e-post
Idrott, spanska
Mentor 9A
Enhetsledare ae 9
 

Angela Askell

e-post

Hörselvårdsass.
Teckenspråkstolk
 

Ann-Marie Hed

e-post
Svenska som
andraspråk
Mentor FBK7-9
 

Cristian Marrero Ericson

e-post

Spanska, idrott
Mentor 9A
 

Julia Berglund

e-post
Bild
Bild&Form-profil
Mentor 8B
 

Karin Gustafsson

e-post

Svenska som
andraspråk
 

Linda Mgnusson

e-post

Idrott, engelska
Mentor 8B
 

Maria Perols

e-post

Speciallärare

 

Marie Eriksson

e-post

Svenska, SO
Mentor 9D
 

Marie-Louice Nilsson

e-post
Hem- och konsument-
kunskap
Matresan-profil
Mentor 9C

Micke Hamström

e-post
SO, svenska
Science-profil
Mentor 9C
 

Sadia Khalili

e-post

NO, matematik
 
 

Ulrika Karlsson

e-post

Svenska, engelska
Mentor 9D
 

Uppdaterad: