Lärarna i ae 9


Cecilia Sundgren

e-post
SO, Hem- och
konsumentkunskap
Ridprofil
Mentor 6D

Christer Johansson

e-post

Trä- och metallslöjd
Mentor 7E
 

Christian Ekholm

e-post
SO, svenska
Mentor 6A
Enhetsledare ae 6
 

Emma Eriksson

e-post

Musik och
musikprofilen
 

Eskil Lerman

e-post

Matematik, NO
Systemadministratör
vik. mentor 8D  

Josefine Monaco

e-post

Matematik,idrott 
Mentor 9B
 

Lotta Svedberg

e-post
Svenska, engelska
Mentor 6C
Utvecklingsledare
 

Mohamed Mannoun

e-post

NO, matematik
Mentor 6C
 

Sepand Doroudian

e-post

Svenska, franska
Mentor 9B
 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Ylva Bellbring

e-post

Matematik, NO
Mentor 7A
  

Uppdaterad: