Trygghetsteam

På Gottsundaskolan finns ett trygghetsteam som arbetar efter skolans antimobbningsplan (PDF, 17 KB).

Misstänkt mobbning ska anmälas till skolans personal, alla som arbetar på skolan har skyldighet att vidarebefordra detta till trygghetsteamet. Anmälan kan komma från från elever, föräldrar eller vuxna på skolan.

Vi som är med i antimobbningsteamet är:

 

Leif Huldén

018 - 727 62 05
e-post

Skolkurator
 

Helena Stenmark

018-727 61 95
e-post

Skolkurator
 

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post


Matematik, idrott,
specialpedagog

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Alexander Garcia

e-post
Idrott, spanska
Mentor 6A
Enhetsledare ae 6
 

Ragnar Backelin

e-post
Svenska, SO
Mentor 8A
Enhetsledare ae 8
 

Uppdaterad: