Antimobbningsteam

På Gottsundaskolan finns ett antimobbningsteam som arbetar efter skolans handlingsplan för antimobbningsarbete.

Misstänkt mobbning ska anmälas till skolans personal, alla som arbetar på skolan har skyldighet att vidarebefordra detta till antimobbningsteamet. Anmälan kan komma från från elever, föräldrar eller vuxna på skolan.

Vi som är med i antimobbningsteamet är:

 

Anton Fors

e-post

Idrott och hälsa
Mentor 9B
Enhetsledare ae9 

Christer Johansson

e-post

Trä- och metallslöjd
Mentor 7D
 

Denis Rajkic

e-post

Idh, SO
Mentor 9D
 

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator år 7 & 9

Jakob Gidlund

e-post

Musik, musikprofil
Mentor 6C
 

Sandra Kuusinen Björkman

e-post

Matematik
Mentor 8E 

Uppdaterad: