Fotografering - åk 9

13 september

Tid: 08:30– 11:30

Den 11-13 september kommer alla elever att fotograferas i Gottsunda Centrum ("marknaden") inför skolkatalogen.
   Två fotografer kommer att arbeta samtidigt.

Onsdag den 13 september, fotograf 1:

kl.08:30-09:30 - klass 9B
kl.09:30-10:30 - klass 9C
kl.10:30----        - Miljö?

Onsdag den 13 september, fotograf 2:

kl.08:30-09:30 - klass 9D
kl.09:30-10:30 - Miljöbilder + kökspersonal