Fotografering - åk 6-9

11 september

Tid: 08:30– 16:00

Den 11-13 september kommer alla elever att fotograferas i Gottsunda Centrum ("marknaden") inför skolkatalogen.
   Två fotografer kommer att arbeta samtidigt.

Måndag den 11 september, fotograf 1:

kl.08:30-09:20 - klass 6A
kl.09:20-10:10 - klass 6D
kl.10:10-11:00 - klass 7B
kl.11:10-12:00 - klass 7C
kl.12:45-13:45 - klass 7A
kl.13:45-14:35 - klass 8A
kl.14:35-15:25 - klass 8B
kl.15:35-16:00 - elevhälsoteam

Måndag den 11 september, fotograf 2:

kl.08:30-09:20 - klass 6B
kl.09:20-10:10 - klass 6C
kl.10:10-11:00 - klass 7D
kl.11:10-12:00 - klass 7E
kl.12:45-13:45 - klass 9A
kl.13:45-14:35 - klass 8C
kl.14:35-15:25 - klass 8D
kl.15:35-16:00 - EHT (Treklangen)+AMT