Åk 6 Nationellt prov Sv/Sva Del B1+C1

6 februari

Svenska och svenska som andraspråk
Delprov B1+C1
80 + 70 min

Tider meddelas senare