Åk 6 Nationellt prov Sv/Sva Del A

Startar: 6 november
Slutar: 15 december

Svenska och svenska som andraspråk
Delprov A
60-80 min, helklass + 30 min /grupp om 3 elever

Tider meddelas senare