Åk 6 Nationellt prov Sv/Sva Delprov B2+C2

8 februari

Svenska och svenska som andraspråk
Del B2+C2
80 + 60 min

Tider meddelas senare