Åk 9 Nationellt prov Sv/Sva Delprov A

Startar: 6 november
Slutar: 15 december

Svenska och svenska som andraspråk
Delprov A
110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

Tider meddelas senare