Orientering

28 september

 

 ORIENTERINGSDAG GOTTSUNDASKOLAN
Torsdag 28 september 2017

I år kommer hela skolan att genomföra en orienteringsdag på nedanstående platser:

Åk 6 – Alnäs
Åk 7 – Gottsundagipen
Åk 8 – Pattons Hage (Norbyskogen)
Åk 9 – Stadsskogen

Mer detaljerad information har delats ut till respektive årskurs.

Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig idrottslärare.

Åk 6 – Mina Holmgren Faghihi

Åk 7 – Anton Fors

Åk 8 – Cristian Marrero Ericson
Alexander Garcia

Åk 9 - Josefine Monaco

Medtag heltäckande kläder samt kläder efter väder!

OBS! Totalt nötförbud gäller på Gottsundaskolans friluftsdagar!

Väl mött!

Idrottslärarna