Räddningstjänsten åk 7

18 oktober

Tid: 08:20– 15:20

Brandmän kommer och besöker de olika klasserna i årskurs 7.

08:20-09:20 - klass 7E
09:40-10:40 - klass 7C
12:00-13:00 - klass 7B
13:10-14:10 - klass 7D
14:20-15:20 - klass 7A