Räddningstjänsten åk 8

26 april

Tid: 08:30– 00:00

Heldag med räddningstjänsten.
Schemabrytande verksamhet, alla lektioner utgår.
Samling 8.30 i matsalen.