Trygghetsteam

På Gottsundaskolan finns ett trygghetsteam som arbetar efter skolans handlingsplan för antimobbningsarbete.

Misstänkt mobbning ska anmälas till skolans personal, alla som arbetar på skolan har skyldighet att vidarebefordra detta till trygghetsteamet. Anmälan kan komma från från elever, föräldrar eller vuxna på skolan.

Vi som är med i trygghetsteamet är:

 

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post

Kärnan
Specialpedagog

Anton Fors

e-post

Idrott och hälsa
Mentor 9B
Enhetsledare ae9 

Ellenor Hjellström

0790-61 08 20
e-post
Franska, Svenska
Mentor 6A
Enhetsledare ae6

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator år 7 & 9

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Alexander Garcia Stålnacke

018 - 726 07 52
e-post

Bitr. Rektor 

Ragnar Backelin

e-post

Svenska, SO
Mentor 8A
 

Emilia Reimer

e-post
Idrott och hälsa

Mentor 7A
Enhetsledare ae7 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post

Kurator år 6 & 8
(Föräldraledig)

Uppdaterad: