Lärarna i ae 8


Annika Olarsbo

e-post

Svenska som
andraspråk
Mentor FBK

Anton Fors

e-post

Idrott, idrottsprofil
Mentor 8B
 

Arash Samditari

e-post

Studiehandledare
Slöjd
  

Emelie Modé

e-post

Tyska, SO
Tjänstledig
 

Eskil Lerman

e-post

Matematik, NO
Systemadministratör
vik. mentor 8D  

Henrik Holfve

e-post

SO, engelska
Mentor 8A
 

Jakob Gidlund

e-post

Musik, musikprofil
Mentor 8D
 

Julia Kindlund

e-post
Matematik, svenska
som andraspråk
Mentor 8A
 

Karin Gustafsson

e-post

Svenska som
andraspråk
 

Linnéa Wenell

e-post

Svenska, engelska
Mentor 8E
 

Maria Nylund

e-post

Engelska
Mentor 8D
 

Martin Wiberg

e-post

Engelska, SO, NO
Mentor 8C
 

Mina Holmgren Faghihi

e-post
Spanska, idrott
Idrottsprofil
Mentor 8C
 

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Enhetsledare ae 8
 

Sara Fessé

e-post
Svenska, textilslöjd
Mode&Design-profil
Mentor 8B
 

Veronica Mattsson

e-post
Hem- och konsument-
kunskap, NO
Matresan-profil
Mentor 8E

Uppdaterad: