Kontakt


Sjukanmälan

(Skola24)

0515 - 777 601 

Besöksadress

Gottsundaskolan
Valthornsvägen 17 
756 50 Uppsala

Postadress

Uppsala kommun
Gottsundaskolan
753 75 Uppsala

Elisabeth Viksten Eriksson

018 - 727 61 27
e-post

Rektor

Jonas Forsberg


018 - 727 62 09
e-post

Biträdande rektor 

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post


Kurator

David Haglund

018 - 727 66 63
e-post
System- och
skoladministratör
 

Pelle Hallström

018 - 727 66 59
e-post

Vaktmästare
 

Fackliga kontaktpersoner

David Haglund (Vision)

e-post

Uppdaterad: