Kontakt


Sjukanmälan

(Skola24)

0515 - 777 601 

Besöksadress

Gottsundaskolan
Valthornsvägen 17 
756 50 Uppsala

Postadress

Uppsala kommun
Gottsundaskolan
753 75 Uppsala

Elisabeth Viksten Eriksson

018 - 727 61 27
e-post

Rektor

Jonas Forsberg

018 - 727 62 09
e-post

Biträdande rektor
 

Helena Stenmark

018 - 727 61 95
epost

Skolkurator
 

Linn Thorell

072 - 527 54 91
e-post

Studie- och
yrkesvägledare

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

David Haglund

018 - 727 66 63
e-post
System- och
skoladministratör
 

Pelle Hallström

018 - 727 66 59
e-post

Vaktmästare
 

Fackliga kontaktpersoner

David Haglund (Vision)

Cristian Marrero Ericson (skyddsombud, LR)

e-post

e-post

Uppdaterad: