Kontakt


Sjukanmälan

(Skola24)

0515 - 777 601 

Besöksadress

Gottsundaskolan
Valthornsvägen 17 
756 50 Uppsala

Postadress

Uppsala kommun
Gottsundaskolan
753 75 Uppsala

Jonas Forsberg


018 - 727 62 09
e-post

Rektor 

Alexander Garcia Stålnacke

018 - 726 07 52
e-post

Bitr. Rektor 

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator år 7 & 9

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post

Kurator år 6 & 8
(Föräldraledig)

David Haglund

018 - 727 66 63
e-post
System- och
skoladministratör
 

Pelle Hallström

018 - 727 66 59
e-post

Vaktmästare
 

Fackliga kontaktpersoner

Marie Malmén (lokalombud, LR)

e-post

Uppdaterad: