Lärarna i ae 9


Christer Johansson

e-post

Trä- och metallslöjd
Mentor 9E
 

Denis Rajkic

e-post

Idh, SO
Mentor 9C
 

Emma Strandberg

e-post

Svenska som andraspråk
Mentor 9E
 

Hannes Lundvall

e-post
Bild
Bild&form & Film&TV-profil 
Mentor 9D
 

Hasse Brunk

e-post

Speciallärare
matematik
 

Johnny Andersson

e-post
Bild, SO
Bild&Form-profil
Mentor 9D
 

Lisa Andersson

e-post
Engelska, svenska
som andraspråk
Mentor 9B
 

Lisa Simm

e-post
Svenska, engelska
Mentor 9D
Enhetsledare ae 9
 

Mohamed Mannoun

e-post

Fysik,teknik
Matematik
Mentor 9A

Nina Winter Österberg

e-post

Engelska, svenska
AE 9
  

Nora Monfared

018 727 61 50
SMS: 0766 95 92 94
e-post

Lärarassistent ae 9

Ragnar Backelin

e-post

Svenska, SO
Mentor 9A
 

Soile Bull

e-post

Textilslöjd, matematik
Mentor 9C
 

Tania Kurdahl

e-post

Matematik
Biologi, kemi
 

Tomas Stenback

e-post
Fysik, teknik
Matematik
Mentor 9B
 

Vedat Toprak

e-post

Lärarassistent ae 9

 

Ylva Bellbring

e-post

Speciallärare

  

Uppdaterad: