Lärarna i ae 9


Adi Bijedic

e-post

Matematik, NO
Mentor 9B
 

Cristian Marrero Ericson

e-post

Spanska, idrott
Mentor 9D 

Emma Strandberg

e-post

Svenska som andraspråk
Mentor 9E
 

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Henrik Holfve

e-post

SO, språkverkstad
Mentor 9E
 

Jakob Gidlund

e-post

Musik, musikprofil
Mentor 9A
 

Mael Debas

e-post

Matematik, engelska
Mentor 9A & 9C
 

Marie Eriksson

018 - 727 64 43
e-post
Svenska, SO
Mentor 9A & 9C
Enhetsledare ae 9

Micke Hamström

e-post

SO
Mentor 9C
 

Mina Holmgren Faghihi

e-post
Spanska
Idrott och hälsa

 

Nora Monfared

018 727 61 50
SMS: 0766 95 92 94
e-post

Lärarassistent ae 6 och ae 8

Ramia Zeaiter

e-post
Studiehandledare & modersmålslärare i arabiska
Mentor 9E 

Rzan Al-Kafri

e-post

Matematik, HKK
Mentor 9B
 

Sadia Khalili

e-post

Matematik, NO
Science-profil
  

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Ulrika Eriksson

e-post

Svenska, engelska
Mentor 9D
 

Ylva Bellbring

e-post

Speciallärare

  

Uppdaterad: