Lärarna i ae 6


Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post

Kärnan
Specialpedagog
Enhetsledare ae 6

Annie Gustavsson

e-post

Hemkunskap
Ae 6
 

Arash Samaditari

e-post

Trä- och metallslöjd, Musik

 

Cissi Eriksson

e-post

Engelska, SVA

Mentor 6A 

Hannes Lundvall

e-post
Bild
Bild&form-profil, Film&TV-profil 
Mentor 6E

Harman Ali

e-post

Matematik
Science-profil
 

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Judith Hartwig

e-post

Svenska
Mentor 6D
  

Linn Bladlund

e-post

Engelska, Spanska och Svenska
Mentor 6C

Lisa Andersson

e-post
Engelska, svenska
som andraspråk
Mentor 6D
 

Lisa Simm

e-post
Svenska, engelska
Mentor 6E
(Föräldraledig)
 

Narin Nyberg

e-post

Matematik, NO
Mentor 6D
 

Nora Monfared

018 727 61 50
SMS: 0766 95 92 94
e-post

Lärarassistent ae 6 och ae 8

Ragnar Backelin

e-post

Svenska, SO
Mentor 6A
 

Samar Khadar

e-post


Speciallärare, Matematik, NO

Sandra Kuusinen

e-post

Matematik, Textilslöjd
Mentor 6E
 

Soile Bull

018-726 07 66
0721-45 59 45
e-post
Textilslöjd, matematik
Mentor 6B 

Tatiana Krampe

e-post


Engelska, Franska
Mentor 6B

Tomas Stenback

e-post
Fysik, teknik
Matematik
Mentor 6C
 

Vedat Toprak

e-post

Lärarassistent ae 6

 

Uppdaterad: