Profiler

Varför profiler?

Profilerna ger en möjlighet att ägna en del av skolveckan åt något man är extra intresserad av. Val av profil ska i första hand göras utifrån intresse. Men profilen ska också vara en fördjupning eller breddning i ett eller flera av skolämnena. Det innebär att profilen ska kunna hjälpa eleverna att nå sina mål i andra ämnen.

Fotbollsprofilen har två pass på 70 minuter per vecka. De övriga profilerna har ett långt pass per vecka.

Här nedan kan du se vad de olika profilerna innehåller. Hör gärna av dig till skolan om det är något du undrar!