Lärarna i ae 7


Anton Fors

e-post

Idrott, idrottsprofil
Mentor 7B 
 

Behrad Karkehabadi

e-post

Elevassistent

 

Denis Rajkic

e-post

Idh, SO
Mentor 7E
 

Emelie Modé

e-post

Tyska, SO
Mentor 7B
 

Filippa Candemo

e-post
Engelska
Film&TV-profilen
Mentor 7C
 

Julia Kindlund

e-post
Matematik, svenska
som andraspråk
Mentor 7D
Enhetsledare ae 7

Karin Gustafsson

e-post

Svenska som
andraspråk
Mentor FBK 

Marina Söderholm Fernandez

e-post
Idrott, engelska
Mentor 7A

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Matematik
 

Olof Rönnblom

e-post

Svenska, SO
Mentor 7A
 

Oscar Kindlund

e-post

Tränare i
fotbollsprofilen
  

Rzan Al-Kafri

e-post

Matematik, HKK


Sanna Paslawska Saleh

e-post 

HKK, SO

 

Shawn Fazlali

e-post

Lärarassistent
Studiehandledare
 

Tina Malik

e-post

Engelska, Sva
Mentor 7D
 

Veronica Mattsson

e-post
Hem- och konsument-
kunskap, NO
Matresan-profil
Mentor 7E

Åsa Wahlström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad: