Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Helena Stenmark

018 - 727 61 95
epost

Skolkurator
 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Linn Thorell

072 - 527 54 91
e-post

Studie- och
yrkesvägledare

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post


Matematik, idrott,
specialpedagog

Hasse Brunk

e-post

Speciallärare
matematik
 

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Matematik
 

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa