Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Leif Huldén

018 - 727 62 05
e-post

Skolkurator
 

Helena Stenmark

018-727 61 95
e-post

Skolkurator
 

Gunilla Borgenvall

018 - 727 62 06
e-post

Skolsköterska
 

Helene Crona Haglund

018-727 58 79
e-post

Skolsköterska
  

Sonja Micucci

018-727 62 11
e-post

Skolpsykolog
 

Linn Thorell

072 - 527 54 91
e-post
Studie- och
yrkesvägledare
 

Ali Kasbah

070-999 66 60
e-post

Matematik, idrott,
specialpedagog

Hasse Brunk

e-post

Speciallärare
matematik
 

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Matematik
Enhetsledare ae 9

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa