Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post


Matematik, idrott,
specialpedagog

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Hasse Brunk

e-post

Speciallärare
matematik
 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Matematik
 

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post


Kurator

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa