Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post

Kärnan
Specialpedagog
Enhetsledare ae 7

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator år 6 & 8

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Matematik
 

Samar Khadar

e-post


Speciallärare, Matematik, NO

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post


Kurator år 7 & 9

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Ylva Bellbring

e-post

Speciallärare

  

Åsa Wahlström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa