Elevhälsa

Gottsundaskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger:

 

Gunilla Borgenvall

018 - 727 62 06
e-post

Skolsköterska
 

Leif Huldén

018 - 727 62 05
e-post

Skolkurator
 

Ali Kasbah

e-post
Matematik, idrott,
specialpedagog

  

Hasse Brunk

e-post

Speciallärare

 

Maria Perols

e-post

Speciallärare

 

Nevenka Vukovic

e-post

Speciallärare
Enhetsledare ae 8
 

Sonja Mecucci

018-727 62 11
e-post

Skolpsykolog
 

Tula Nyström

e-post

Speciallärare

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa