Lärarna i ae 9


Cecilia Sundgren

e-post
SO, Hem- och
konsumentkunskap
Ridprofil
Mentor 9D

Christer Johansson

e-post

Trä- och metallslöjd
Mentor 9D
 

Christian Ekholm

e-post

SO, svenska
Mentor 9A
Enhetsledare ae 9

Emilia Reimer

e-post
Idrott och hälsa
Idrottsprofil
Mentor 9A
 

Emma Bastin

e-post

Matematik, engelska
svenska som andraspråk
Mentor 9B

Frida Unaeus

0738 66 77 20
e-post

Studie- och yrkesvägledare
 

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Johnny Andersson

e-post

Bild, SO
Bild&Form-profil

Lotta Svedberg

e-post
Svenska, engelska
Mentor 9C
Utvecklingsledare
 

Mael Debas

e-post

Matematik, engelska
Mentor 9C
 

Mohammad Al Hajah

018 727 61 57
SMS: 0766 95 93 04 
e-post

Lärarassistent ae 9
 

Tobias Norström

e-post

Biologi, kemi
Mentor 9B
 

Samuel Wejryd

e-post

NO, Matematik 
AE 9
 

Uppdaterad: