Lärarna i ae 8


Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post

Kärnan
Specialpedagog

Annie Gustavsson

e-post

Hemkunskap
Mentor 8A
 

Arash Samaditari

e-post

Trä- och metallslöjd, Musik

 

Cissi Eriksson

e-post

Engelska, SVA

Mentor FBK 

Harman Ali

e-post

Matematik
Mentor 8E
Science-profil 

Henrik Holfve

e-post

SO, språkverkstad
Mentor 8E
 

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Linn Bladlund

e-post

Engelska, Spanska och Svenska
Mentor 8C

Lisa Andersson

e-post
Engelska, svenska
som andraspråk
Mentor 8D
(Föräldraledig) 

Lisa Simm

e-post

Svenska, engelska
Mentor 8D
Enhetsledare ae8 

Marcus Blockson

e-post

Bild

 

Mohammad Al Hajah

018 727 61 57
SMS: 0766 95 93 04 
e-post

Lärarassistent ae 8
 

Narin Nyberg

e-post

Matematik, NO
 
 

Ragnar Backelin

e-post

Svenska, SO
Mentor 8A
 

Renas Mustafa

e-post

Matematik (tjänstledig)

 

Samar Khadar

e-post
Modersmålslärare i arabiska
Speciallärare, Matematik, NO

Sandra Kuusinen

e-post

Matematik
Mentor 8E  
 

Soile Bull

018-726 07 66
0721-45 59 45
e-post
Textilslöjd, matematik
Mentor 8B 

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post

Kurator år 6 & 8
(Föräldraledig)

Tatiana Krampe

e-post


Engelska, Franska
Mentor 8B

Tomas Stenback

e-post
Fysik, teknik
Matematik
Mentor 8C
 

Uppdaterad: