Lärarna i ae 7


Agneta Wenngren

e-post

Engelska, SvA
Mentor 7A
 

Ali Kasbah

018 - 727 62 11
e-post

Kärnan
Specialpedagog
Enhetsledare ae 7

Annie Gustavsson

e-post

Hemkunskap
Mentor 7A
 

Arash Samaditari

e-post

Trä- och metallslöjd, Musik

 

Cissi Eriksson

e-post

Engelska, SVA

Mentor FBK 

Harman Ali

e-post

Matematik
Mentor 7E
Science-profil 

Jenny Runeson

e-post

Speciallärare

 

Judith Hartwig

e-post

Tyska, Svenska
Mentor 7D
  

Linn Bladlund

e-post

Engelska, Spanska och Svenska
Mentor 7C

Lisa Andersson

e-post
Engelska, svenska
som andraspråk
Mentor 7D
 

Lisa Simm

e-post

Svenska, engelska
Mentor 7E
 

Mohammad Al Hajah

018 727 61 57
SMS: 0766 95 93 04 
e-post

Lärarassistent ae 6
 

Narin Nyberg

e-post

Matematik, NO
 
 

Ragnar Backelin

e-post

Svenska, SO
Mentor 7A
 

Renas Mustafa

e-post

Matematik (tjänstledig)

 

Samar Khadar

e-post


Speciallärare, Matematik, NO

Sandra Kuusinen

e-post
Matematik, Textilslöjd
Mentor 7E

  

Soile Bull

018-726 07 66
0721-45 59 45
e-post
Textilslöjd, matematik
Mentor 7B 

Tatiana Krampe

e-post


Engelska, Franska
Mentor 7B

Tomas Stenback

e-post
Fysik, teknik
Matematik
Mentor 7C
 

Uppdaterad: