Macintosh HD:Users:ann-charlottsvedberg:Desktop:Dropbox:Gottsundaskolan:Gottsundaskolan:Loggor:Gottsundaloggan-röd-transparent.gif 

Gottsundaskolans vision och värdegrund

 

En trygg skola

  • Alla på skolan har kunskap och kännedom om vad som gäller på skolan. Vi har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt som märks i en positiv stämning.
  • På vår skola råder ömsesidig respekt mellan alla - elever som vuxna. Vi lyssnar och bryr oss om varandra, så att alla blir accepterade och känner samhörighet och tillhörighet.
  • Vi har ett arbetsklimat som präglas av vilja och lust, där alla vågar uttrycka sina åsikter, där vi samarbetar och litar på varandra och där vi håller ordning och vårdar vår miljö.

Individuell utveckling av lärandet

  • Vi är övertygade om att alla kan och vill arbeta. Vi ser varje elev som en individ. 
  • Därför har vi höga förväntningar med rimliga individuella krav och tydliga mål i förhållande till läroplanen och varje elevs förmåga. 
  • Eleverna är alla var och en medvetna om sitt lärande och vet att de kan arbeta utifrån egna förutsättningar med valmöjligheter i innehåll och metod. Vi har en helhetssyn på kunskapsområdena och gemensamma planeringar över ämnesgränserna. 
  • Hemmen är delaktiga och engagerade i elevernas lärande. 
Uppdaterad: