Studie- och yrkesvägledning

Hej!

Jag heter Linn Thorell och arbetar som studie- och yrkesvägledare på Gottsundaskolan. Jag finns på plats måndag - fredag, nedan hittar ni mina kontaktuppgifter.

Studievägledningen

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier/yrken. Jag arbetar främst med eleverna i åk 9 och jobbar mycket kring gymnasievalet. Eleverna kommer att erbjudas minst ett vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om intressen/styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns. Det finns även möjlighet att boka in fler samtal under läsåret.

Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens, och få ett bra underlag för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som hen kan känna sig nöjd med.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig!

Telefon 072-527 54 91

E-post: Linn.thorell@uppsala.se

 

Detta är gymnasieskolan, presentation inför gymnasievalet  (PDF, 727 KB)

 

Viktiga punkter och datum

  • Gymnasiekatalogen

På Uppsala kommuns hemsida finns information om alla gymnasieskolans program, vilka ämnen som behöver vara godkända för att komma in på de olika programmen, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program mm.

Här hittar ni informationen! 
OBS! Datum och tider för gymnasieskolornas Öppet Hus finns i slutet av sidan.

  • Vägledningssamtal

De individuella vägledningssamtalen börjar i september och pågår till juni.

  • Idrottsutbildning

Det är väldigt viktigt att den elev som vill söka till Nationell idrottsutbildning NIU, eller Riksidrottsgymnasium RIG, är ute i mycket god tid och informerar mig om det!

Sista dag att lämna in den idrottsliga ansökan till Riksidrottsgymnasium är den 15 oktober för flera av RIG utbildningarna och 1 december för NIU. Kontakta mig för mer info.

  • Gymnasiemässa

Kommer att finnas för alla elever i digital form. 

  • Öppet hus

Ett bra sätt att bekanta sig med de olika gymnasieskolorna är att gå på öppet hus. För datum och tider, se gymnasiekatalogen eller respektive gymnasieskolas hemsida. Jag rekommenderar starkt att gå på flera olika skolors öppet hus! Pågår november-maj.

  • Gymnasievalet i praktiken

Valet till gymnasieskolan görs via internet. Det öppnar i januari och sista dag att ansöka är mitten av februari, preliminärt 22/1-15/2. I början av januari får eleven ett personligt användarnamn och lösenord samt en genomgång kring hur de söker till gymnasiet av mig. Sidan för ansökan är: gymnasievalet.uppsala.se

  • Preliminärt antagningsbesked

Kommer i april.

  • Omvalsperiod

Eleverna har möjlighet att ändra sin gymnasieansökan från 29/4 -  15/5.

  • Slutgiltigt antagningsbesked

I början av juli.


Linn Thorell

072 - 527 54 91
e-post

Studie- och
yrkesvägledare

Uppdaterad: