Studie- och yrkesvägledning

Hej! 

Jag heter Frida Unaeus och har börjat arbeta i augusti 2021 som studie- och yrkesvägledare på Gottsunda skolan. Jag arbetar heltid på skolan och mina kontaktuppgifter hittar ni nedan. 

Studie- och yrkesvägledningen 

Som studie- och yrkesvägledare i grundskolan kommer mitt fokus vara att informera, hjälpa och förbereda eleverna för vidare studier/ yrken. Jag kommer främst arbeta med eleverna i åk 9 kring gymnasievalet och de kommer bli erbjudna minst ett individuellt vägledningssamtal. I vägledningssamtalen kommer vi att kartlägga intressen/ styrkor bl.a. och titta på de olika alternativen som finns kring gymnasiet.  

Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens och därmed kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som eleven kan känna sig nöjd och trygg med. 

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig! 

Viktiga punkter

 • Gymnasieskolor och gymnasieprogrammen
  På Uppsala kommuns hemsida finns information om alla gymnasieskolans program, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program och när det är Öppet hus på skolorna mm. Här hittar ni informationen: Hitta gymnasieutbildningar och skolor - Uppsala kommun

 

 • Här (PDF, 2 MB) kan du ta del av den powerpoint som användes på informationsmötet för vårdnadshavare.

 

 • Vägledningssamtal
  De individuella vägledningssamtalen börjar i september och pågår till juni.

 • Idrottsutbildning
  Det är väldigt viktigt att den elev som vill söka till Nationell idrottsutbildning NIU, eller Riksidrottsgymnasium RIG, är ute i mycket god tid och informerar mig om det!

  Sista dag att lämna in den idrottsliga ansökan till Riksidrottsgymnasium är den 15 oktober för flera av RIG utbildningarna och 1 december för NIU. Kontakta mig för mer info.
 • Gymnasiemässa
  Gymnasiemässan för årskurs 9 är 17 november 2022 på Fyrishov. För mer information, läs mer här: Gymnasiemässa 17 november - Uppsala kommun

 • Öppet hus
  Ett bra sätt att bekanta sig med de olika gymnasieskolorna är att gå på öppet hus. För datum och tider, se respektive gymnasieskolas hemsida. Pågår oktober - maj.

 

 • Gymnasievalet i praktiken
  Valet till gymnasieskolan görs via systemet Dexter. Det öppnar i januari och sista dag att ansöka är mitten av februari, preliminärt 22/1–15/2. I början av januari får eleven ett personligt användarnamn och lösenord samt en genomgång kring hur de söker till gymnasiet av mig. Sidan för ansökan är: Dexter - Logga in (dexter-ist.com)

 

 • Preliminärt antagningsbesked
  Kommer i april.

 • Omvalsperiod
  Eleverna har möjlighet att ändra sin gymnasieansökan från 29/4 -  15/5.

 • Slutgiltigt antagningsbesked
  I början av juli.

Uppdaterad: