Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Sjukanmälan, Skola24

Kontakta rektor

Jonas Forsberg

Kontakt arbetsenheter

Årskurs 6 (Fidan)
018 727 61 57
SMS: 0766 95 93 04

Årskurs 7 (Mohammad, Renas)
018 727 61 02
SMS: 0766 95 92 79 

Årskurs 8 (Shawn, Oskar)
018 727 61 49
SMS: 0766 95 92 68 

Årskurs 9 (Nora, Vedat)
018 727 61 50
SMS: 0766 95 92 94