Frånvaroanmälan

Sjukanmälan

Du kan anmäla ditt barns sjukfrånvaro genom att:

Du måste anmäla för varje ny sjukdag.

Om du ringer in efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron på nästkommande dag.

Med Skola24-appen eller via inloggning till Skola24 kan du anmäla frånvaro för del av dag.


Viktig info gällande frånvaromeddelande till VH

Om vårdnadshavare (VH) ringer in barnets frånvaro, kommer VH att få ett bekräftelsemejl efter varje lektion. Men, om VH använder Skola24-appen eller loggar in på Skola24 via webbsida kommer det bara ett bekräftelsemejl på inlagd frånvaro.

Vi rekommenderar därmed att VH att logga in/använda appen istället för att ringa in, för att slippa flera mejl per dag när man vet att ens barn är sjuk.


Ledighetsansökan

Vid önskemål om ledighet, måste en ledighetsansökan fyllas i och lämnas till mentor.

Uppdaterad: