Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska


Under läsåret 2019/2020 är vi två skolsköterskor på Gottsundaskolan:

Gunilla Borgenvall och Helene Crona Haglund 

Gunilla arbetar måndag-onsdag och varannan fredag (udda veckor). Helene arbetar torsdagar och varannan fredag (jämna veckor). Gunilla ansvarar för åk 6, åk 8-9 samt vaccinationer. Helene ansvarar för hälsobesöken i åk 7 och FBK.

Du är som elev välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta oss vid frågor eller om du vill att vi ska träffa ditt barn. Vi hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Öppen mottagning (utan tidsbokning): Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 12-13. Onsdag kl. 13-14.

Vi har Helena Salonen Ros som skolläkare. Tid till skolläkare bokas via Gunilla Borgenvall.

Ibland kan vi vara upptagna med möten eller utbildning. Lämna då ett meddelande via e-post eller på telefonsvararen, så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Hälsobesök och vaccination
Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Vid hälsobesöket i åk 7 ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

EHT och EHM
Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid elevhälsomöten (EHM) deltar vårdnadshavare, elev, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan.
 

Gunilla Borgenvall

018 - 727 62 06
e-post

Skolsköterska
 

Helene Crona Haglund

018-727 58 79
e-post

Skolsköterska
  

Uppdaterad: