Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska


Matilda Wallin arbetar som skolsköterska på Gottsundaskolan fr.o.m. läsåret 20/21

Du är som elev välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart kan du som förälder också kontakta mig vid frågor eller om du vill att jag ska träffa ditt barn. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Öppen mottagning (utan tidsbokning): måndag- fredag kl.12-13.

Skolan har Helena Salonen Ros som skolläkare. Tid till skolläkare bokas via mig.

Ibland kan jag vara upptagen med möten eller utbildning. Lämna då ett meddelande via e-post (kommer snart) eller på telefonsvararen, så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Hälsobesök och vaccination
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Vid hälsobesöket i åk 7 ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

EHT och EHM
Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid elevhälsomöten (EHM) deltar vårdnadshavare, elev, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan.
 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06


Skolsköterska
 

Uppdaterad: