Skolsköterska

Matilda Wallin är skolsköterska på Gottsundaskolan.

Jag arbeter främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Alla elever erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan i årskurs 7. Vid hälsosamtalet görs en enklare hälsoundersökning med tillväxtmätning och ryggundersökning. Syn och hörsel kollas vid behov. Vi har därefter ett strukturerat samtal om elevens hälsa.

Du som elev är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör dig och din hälsa. Även vårdnadshavare kan kontakta mig vid frågor som rör barns och ungdomars hälsa. Jag hjälper till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se)

Mina mottagningstider är: måndag, tisdag, onsdag och fredag 13-15 samt torsdag 9-11. Det går bra att komma förbi mitt rum – om dörren är öppen är jag ledig, annars sitt ner i väntrummet eller återkom senare. Jag nås även på mail och telefon.

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan.


 

Matilda Wallin

018 - 727 62 06
epost

Skolsköterska
  

Uppdaterad: