Elevhälsa medicinsk

Vi som arbetar inom Elevhälsa med medicinsk inriktning på Gottsundaskolan är:

Helena Salonen Ros, skolläkare
Gunilla Borgenvall, skolsköterska

Tel. 018 - 727 62 06 till Hälsomottagningen
Du kan lämna meddelanden på telefonsvararen.
Enklast är att nå oss via e-post, se nedan.

Öppen mottagning (utan tidsbokning):
måndag - fredag kl. 12-13
Det går att boka annan tid vid behov

Tid till skolläkaren bokas via Gunilla Borgenvall.


Elevhälsans medicinska enhet i Uppsala kommun arbetar efter ett av kommunstyrelsen fastställt Basprogram med återkommande hälsobesök och vaccinationer i de olika årskurserna, se dokumenten Basprogram (PDF, 40 KB) och Barnvaccinationsprogram (PDF, 37 KB).

Hälsoundersökningarna i Basprogrammet utförs av skolsköterskan och sker i de flesta fall med föräldramedverkan i form av enkäter. Om det finns något avvikande rapporteras det till föräldrarna. Ibland behövs en ytterligare bedömning av skolläkaren och då bokas en tid i samråd med föräldrarna. Vid behov kan eleven remitteras vidare till hälso- och sjukvården.

I den medicinska elevhälsans uppdrag ligger att tillsammans med övriga i elevhälsoteamet medverka till att elever i behov av särskilt stöd får hjälp i skolan och vid behov får genomgå utredningar.

Du är alltid välkommen som förälder eller elev att kontakta oss vid frågor och funderingar.

 

Gunilla Borgenvall

018 - 727 62 06
e-post

Skolsköterska
 

Helene Crona Haglund

018-727 58 79
e-post

Skolsköterska
  

Uppdaterad: