Skolkurator

Vi heter Emma Fahlström och Sophia Kasbah. Vi är Gottsundaskolans kuratorer. Emma ansvarar för år 7 samt år 9 och Sophia ansvarar för år 6 samt år 8.

Vi finns för dig på skolan om det är något som bekymrar dig. Vi kan ge dig vägledning i många olika frågor som exempelvis:

  • Stress, oro och nedstämdhet
  • Din skolsituation
  • Din familjesituation/hemförhållanden
  • Kärleksbekymmer
  • Utanförskap, kränkande behandling och mobbning
  • Vänskapsrelationer

Som skolkuratorer har vi tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får lämna ut information om dig eller dina personliga förhållanden till någon annan utan ditt godkännande. Vi journalför inte heller våra samtal.

Vi kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp.

Vi ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där vi resonerar kring enskilda elevärenden samt övergripande elevhälsoarbete. Vi ingår även i skolans trygghetsteam som arbetar efter skolans likabehandlingsplan.

Våra ordinarie arbetstider är måndag-fredag 8.00-16.00. Du kan nå oss på telefon eller via e-post. Det går även bra att komma direkt till oss för att boka en tid. Emma sitter i den gröna korridoren (A-korridoren) vid skolsköterskan och Sophia sitter uppe i den lila korridoren (B-korridoren).

Varmt välkommen!

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator år 7 & 9

Sophia Kasbah

018 - 726 05 98
e-post

Kurator år 6 & 8
(Föräldraledig)

Uppdaterad: