Skolkurator

Jag heter Emma Fahlström och arbetar som skolkurator på Gottsundaskolan.

Jag finns för dig på skolan om det är något som bekymrar dig. Jag kan ge dig vägledning i många olika frågor som exempelvis:

  • Stress, oro och nedstämdhet
  • Din skolsituation
  • Din familjesituation/hemförhållanden
  • Kärleksbekymmer
  • Utanförskap, kränkande behandling och mobbning
  • Vänskapsrelationer

Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket innebär att jag inte får lämna ut information om dig eller dina personliga förhållanden till någon annan utan ditt godkännande. Jag journalför inte heller våra samtal.

Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan, eller av olika anledningar är oroliga för sina barn och undrar vart de ska vända sig för att få hjälp.

Jag ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där vi resonerar kring enskilda elevärenden samt övergripande elevhälsoarbete. Jag ingår även i skolans trygghetsteam som arbetar efter skolans likabehandlingsplan.

Mina ordinarie arbetstider är måndag-fredag 8.00-16.00. Du kan nå mig på telefon eller via e-post. Det går även bra att komma direkt till mig för att boka en tid, jag sitter i gröna korridoren vid skolsköterskan.

Varmt välkommen!

Emma Fahlström

018-727 21 46
e-post


Kurator

Uppdaterad: