Blooms taxonomi

Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog vid universitetet i Chicago, konstruerade på 40-talet sin taxonomi (sitt klassificeringssystem) för att kunna kategorisera olika nivåer av abstraktion i lärandet. Detta för att hjälpa elever att utveckla sina förmågor att skaffa, behandla och utvärdera information.

De kognitiva färdigheterna kan alltså presenteras i form av en pyramid, en taxonomipyramid, för kognitiva mål.

Blooms taxonomi

Uppdaterad: