Skolpsykolog

Hej det är jag som är Gottsundaskolans skolpsykolog!

Som skolpsykolog är mitt främsta fokus att underlätta alla elevers möjligheter till inlärning och bidra till en god arbetsmiljö på skolan. Med ett övervägande förebyggande och hälsofrämjande tänk är målbilden att öka tryggheten, studieron och det psykiska välmåendet hos våra elever. Jag kan exempelvis konsultera skolpersonal utifrån ett psykologiskt perspektiv, hålla föreläsningar och utbildningar kring relevanta ämnen och arbeta tillsammans med kollegor i framtagande av rutiner. Jag medverkar i utredningar kring enskilda elever som är i svårigheter på olika sätt, i syfte att kartlägga hur vi bäst kan möta elevens individuella förutsättningar i skolan. Som psykolog är jag journalföringspliktig och har även tystnadsplikt. De gånger jag, i samråd med eleven, bryter tystnadsplikten är när det framkommer planer på att vilja skada sig själv eller andra och/eller andra destruktiva beteenden där vårdnadshavare behöver vara informerade. 

Jag arbetar 60% på Gottsundaskolan. På måndag och onsdag sitter jag på Götgatan. På torsdagar är jag i Gottsundaskolans lokaler på Mötesplats Treklangen i Gottsunda. Jag kan nås via mejl eller telefon även övriga vardagar. 

sonja.micucci@uppsala.se

018-727 62 11

 

Sonja Micucci

018-727 62 11
e-post

Skolpsykolog
 

Uppdaterad: