Skolpsykolog

Jag heter Katarina Lundvall och arbetar som psykolog på Gottsundaskolan. Jag arbetar för att främja psykisk hälsa hos eleverna och för att hjälpa till att förbättra inlärningsmöjligheterna för de elever som behöver extra stöd i undervisningen. Arbetet består bland annat av individuella stödkontakter med elever, föräldrasamtal och utredningar. Jag arbetar även med handledning till personal.

Allt arbete sker i elevhälsoteam med nära samarbete med kurator, skolsköterska, skolläkare, speciallärare och rektor.

Min tjänst är på 75 %, delad på hälften mellan Gottsundaskolan och Treklangens skola. Jag finns på plats måndag - torsdag. Mitt rum finns i expeditionskorridoren på Gottsundaskolan.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning via telefon eller mail.

Hälsningar, Katarina Lundvall

 

Katarina Lundvall

018 - 727 62 03
e-post

Skolpsykolog
 

Uppdaterad: