Passion for Results Award

 

Stipendiets fyra kriterier har följande innebörd:

1. Intellectual Ability
För att ha visat prov på överlägsen intellektuell förmåga. För att ha visat förståelse för att hjärnan, likt en muskel, behöver tränas för att bli starkare och nå framgång. Eleven har gjort detta väl och är på god väg att ta sig an svåra och komplexa problemställningar i framtiden.

2. Drive
För att ha visat prov på överlägsen drivkraft. Eleven har visat förståelse för att oavsett de förutsättningar omgivningen ger, är man själv den som har störst påverkan på sin situation och sin framtid. Det har givit eleven oerhörd drivkraft, beslutsamhet och omdöme.
 

3. Personal Impact
För att ha visat prov på överlägsen förmåga att skapa relationer och ha en positiv inverkan i dessa. Eleven förstår värdet av att ta social interaktion på allvar. Eleven är bra på att förvalta andras förtroende, är öppen för sin omgivning och ett bra stöd för sina vänner.

4. Leadership
För att ha visat prov på överlägsen ledarskapsförmåga. Eleven förstår att enastående resultat kan åstadkommas genom att få många personer att jobba mot ett gemensamt mål. Eleven har omsatt denna förståelse till en god förmåga att leda andra. På detta sätt blir summan av deras insatser som grupp större än vad de skulle varit var för sig.

 

Stipendiet instiftades våren 2010 av då 26-årige Alok Alström som själv växt upp i Gottsunda. Stipendiet har utformats i samarbete med Gottsundaskolans ledning och urvalet av elever har Gottsundaskolan ansvarat för. Om instiftandet av stipendiet säger Alok följande:

"Jag växte upp i ett område med stor mångfald, något som innebar både positiva erfarenheter och stora utmaningar. Även senare i mitt liv har jag konfronterats med hinder som, vid en första anblick, till synes varit oöverstigliga. Att jag lyckats ta mig förbi svårigheterna har resulterat i att jag stärkts som person. Jag vet att jag inom mig har de verktyg som krävs för att klara av de problem jag kan tänkas möta. Så är det inte för alla. Som ung behöver man navigera bland förebilder och värderingar - bra och dåliga, samstämmiga och kolliderande. Jag instiftar idag Passion for Results Award för nästa generation av ungdomar som har utvecklat värdefulla personliga egenskaper - för att uppmuntra dem till att fortsätta stärka sig själva och för att lyfta fram dem som förebilder för sin omgivning." - Alok Alström

Se även vår Facebooksida, PassionForResultsAward.

 

Uppdaterad: