de Bonos tänkande hattar

När man ställs inför ett problem kan det vara svårt att veta hur man ska angripa det.
De tänkande hattarna är ett redskap som konstruerats av Eduard de Bono. Det hjälper oss att titta på problemet ur en synvinkel i taget. Den blå hatten hjälper oss sedan att sammanfatta vad vi kommit fram till.
Vi använder hattarna i många olika sammanhang i skolarbetet, alltifrån planering av skolresa till lösning av problem i olika ämnen.

» Vita hatten är objektiv: FAKTA OCH OBJEKTIVITET!

» Gula hatten är positiv: SE FÖRDELAR OCH VAR KONSTRUKTIV!

» Röda hatten tänker med hjärtat: HUR KÄNNS DET HÄR?

» Gröna hatten är kreativ: TÄNK NYTT - TÄNK KREATIVT!

» Svarta hatten är kritisk: VAD FINNS DET FÖR HINDER?

» Blå hatten har översikt: VAD DRAR VI FÖR SLUTSATSER?

Uppdaterad: