Språkutvecklande arbetssätt

Språket är det viktigaste verktyget för att formulera det egna tänkandet och för att kunna lära in. Vi satsar på en stark språklig utveckling på skolan, framför allt för att öka begreppsbildningen och förmågan att uttrycka sig på det sätt som krävs i olika situationer (genrekunskap).

Uppdaterad: