Habits of mind

Hur får man framgång i studier och yrkesliv? Pedagogiska forskare har under ledning av Arthur L Costa definierat 16 tankevanor eller attityder (habits of mind) som kännetecknar ett intelligent beteende och som därför leder till ökad framgång. På Gottsundaskolan gör vi eleverna medvetna om dessa tankevanor och tränar dem.

Klicka på bilden för att se något om de olika tankevanorna.

Uppdaterad: