Kalendarium


Sista veckorna av vårterminen 2020

Juni

3 juni - Betygen sätts 

5 juni - Schemabrytande dag (åk 6-8 har klf-dag och åk 9 städdag)

8 juni - "9ornas lunch" för åk9 och åk 6-8 har städdag

9 juni - Skolavslutning

16 juni - Lärarnas sista dag

 

Uppdaterad: