Kalendarium


Vårterminen 2018

Januari

8 januari: Studiedagar för lärarna
9 januari: Vårterminen börjar för eleverna, tid enligt schemat
11 januari: Informationskväll inför skolval till åk 6 och 7 ht 2018
17 januari: Årskurs 6 åker till Alborgen

Februari

6 februari: Nationellt prov i svenska/sva för åk 6
6 februari: 8AB på Naturskolan i Hammarskog
8 februari: Nationellt prov i svenska/sva för åk 6
13 februari: 8CD på Naturskolan i Hammarskog
15 februari: Vinterfriluftsdag
19-23 februari: Sportlov (vecka 8)

Mars

13 mars: Nationellt prov i svenska/sva för åk 9
15 mars: Nationellt prov i svenska/sva för åk 9 

April

3-6 april: Påsklov (vecka 14)
10 april: Nationellt prov i matematik för åk 6 
11 april: Nationellt prov i kemi för åk 9 
12 april: Nationellt prov i matematik för åk 6
16-20 april: PRAO för åk 8 (vecka 16)
18 april: Nationellt prov i geografi för åk 9
20 april: Nationellt prov i geografi för åk 9
24 april: Nationellt prov i engelska för åk 9
26 april: Nationellt prov i engelska för åk 9

Maj

2 maj: Nationellt prov i moderna språk för åk 9 (Läsprov)
2 maj: Nationellt prov i engelska för åk 6 
4 maj: Nationellt prov i moderna språk för åk 9 (Skrivprov)
4 maj: Nationellt prov i engelska för åk 6 
7 maj: Nationellt prov i matematik för åk 9
9 maj: Nationellt prov i matematik för åk 9
10-11 maj: Kristi Himmelsfärdslov
16 maj: Nationellt prov i moderna språk för åk 9 (Hörprov)
28 maj-1 juni: Vårshowvecka för åk 9

Juni

6 juni: Sveriges nationaldag
12 juni: Skolavslutning

12 april 2018